UBMS Proje Yonetimi

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

MİMARLIK, İÇ MİMARLIK,
KENTSEL TASARIM

Mimari tasarım bizim için, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda insan yaşamını şekillendiren, iç mekândan başlayarak kent ölçeğine kadar dışa doğru gelişerek büyüyen, her aşamasında estetik, ekonomik kaygılarla çalıştığımız; asıl amacın daha yaşanılır bir alan ve çevre olduğu bir süreçtir.

Bu süreçte mimari bölümde deneyimli mimarlarımızla; eskiz aşamasından başlayarak uygulama aşamasına kadar her adımda farklı tasarım teknikleri ve teknolojileri kullanılarak projelerimizi oluşturmaya devam ediyoruz.

MİMARLIK VE PLANLAMA

MİMARLIK, İÇ MİMARLIK, KENTSEL TASARIM

MÜHENDİSLİKLER

Projelendirme safhasında diğer disiplinlerle koordineli bir şekilde yürütülerek deneyimli mühendislerimizle; gerekli analiz ve hesaplamalar doğrultusunda; yenilikçi ve uygun maliyetli projeler tasarlanarak detaylandırılmaktadır.

Firmamız bünyesindeki mühendislerimizle çeşitli alanlarda hizmet veren, sürdürülebilir projeler hayata geçirilmek asıl amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç ve talepler tasarımımızın ana mesnedini oluştururken; estetik değerleri koruyarak, uygulanabilir, ekonomik, dayanıklı projeler oluşturuyoruz.

MÜHENDİSLİKLER

MÜHENDİSLİKLER

PEYZAJ VE ÇEVRE

PEYZAJ VE ÇEVRE Yapısal ve bitkisel peyzaj projelerinde Arazi çözümleri, peyzaj tasarım, bitkisel tasarım, ve detay tasarım, keşif-metraj konularında uzmanlaşmış Peyzaj Mimarisi Kadrosu aynı zamanda modelleme, resimleme (rendering), canlandırma (animation) ve sunum çalışmalarını da yürütmektedir.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektöre yönelik peyzaj tasarım ve uygulama projesi çalışmalarını yürüten şirketimiz, projelerinde "uygulanabilirlik", "zamanında teslim","titiz çalışma" kıstaslarını ön planda turar.

Peyzaj mimarisi ekibimiz proje ve sunum işlerimizde uluslararası ana yazılımlar dışında canlandırma (animasyon) işlerinde de çeşitli film yapım yazımlarını da kullanmaktadır.

ALTYAPI

ALTYAPI Konusunda uzman çevre mühendislerimiz ile çeşitli ölçeklerde altyapı uygulama projelerine imza atan şirketimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin altyapı alanındaki birincil amacı kentsel altyapı sorununa çözüm getirmektir.

Bu amaçla proje ve uygulama konusundaki tüm yeni gelişmeler ve teknolojiler takip edilerek, tekniğe ve şartnamelere uygun projeler (kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve yol projeleri) çizilmektedir.
 
#
Tamam